Pompa ogrodowa

Do podlewania ogrodów i sadów zaleca się stosowanie czystej, lekko podgrzanej wody o temperaturze około 20°C, ponieważ bardzo zimna woda ze studni może uszkodzić rośliny. Dlatego pompa ogrodowa Gardena jest potrzebnym urządzeniem nawet wtedy, gdy istnieje publiczne zaopatrzenie w wodę.

Pojemniki z wodą umieszcza się w ogrodzie tak, aby można je było napełniać ze źródła (studni, odwiertu, kranu), na przykład za pomocą elastycznego węża, a następnie wydawać podczas nawadniania. Pompy do tego celu są zazwyczaj niezbyt wydajne (ciśnienie 3-4 atm pozwoli na podlanie ogrodu o rozsądnej wielkości) i nie są przeznaczone do pompowania wody z piaskiem i zanieczyszczeniami. Od takich urządzeń wymagana jest jedynie niezawodność i łatwość obsługi.

Zatapialna pompa

Zdecydowana większość pomp to pompy odśrodkowe: woda jest przyspieszana przez siłę odśrodkową szybko obracającego się wirnika. Konstrukcja ta charakteryzuje się wydajnością, niskim poziomem hałasu, niezawodnością i odpornością na zużycie.

Pompy wibracyjne

Pompa ogrodowa Gardena może być wibracyjna, w której woda jest przyspieszana przez ruch posuwisto-zwrotny tłoka (membrany). Taka konstrukcja ma jedną zaletę: niski koszt. Jednak pompy te są mniej niezawodne, głośne i wibrują podczas pracy, podnosząc osady denne.

Pompy powierzchniowe

Pompy powierzchniowe są wygodniejsze w obsłudze. Urządzenie samozasysające (eżektor) umożliwia wypompowywanie wody z dużej głębokości, gdy lustro wody (np. studnia) znajduje się 7-8 m poniżej poziomu pompy. Jeśli poziom wody jest taki sam jak poziom pompy, zdalny wyrzutnik może zasysać wodę z odległości 40-50 m. Jest to wygodne, ponieważ upraszcza pobieranie wody z kilku pojemników.